Home
Sitemap
Print
Links
 
 
 
Members
 
Home
De Federatie
Residentiële sector
Niet-Residentiële sector
Unie van Aannemers van Spoorwegwerken
Huishoudelijk Reglement
Leden
Beheerscomité
Groepering van Aannemers van Industriebouw
FedBeton, Federatie voor stortklaar beton
vzw BENOR
Publicaties
Foto's
Agenda
Actualiteit
Extranet
Activiteiten
eNews
Contact
 
Onze leden:
 
 
 
 
Opzoeken
een bouwaannemer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW): een discrete, maar zeer actieve FABA-component

Wat de meesten onder u waarschijnlijk niet weten, is dat de FABA in haar midden een «Unie van Aannemers van Spoorwegwerken» telt. Deze bestaat uit een twintigtal bedrijven, die instaan voor het plaatsen en het onderhoud van de sporen, het laswerk aan het spoor, het aanleggen van bovenleidingen, de installatie van het seinstelsel of de beveiliging langs zowel trein- als tramsporen.

De voorzitter is Jean-Paul Coch van de SA Engema. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitters Benoît Frauenkron van de SA Jérouville en door Dirk Rotthier van de NV Frateur De Pourcq.

De Beheerraad is het centraal besluitvormingsorgaan van de UASW. Het is dus deze raad die het algemeen beleid bepaalt en de weg uitstippelt.
Op dit moment telt het vijf leden, plus de voorzitter en de twee ondervoorzitters. De raad komt telkens samen als er een dossier op tafel ligt dat van belang is voor de aangesloten bedrijven (in de praktijk vergadert de raad vrijwel maandelijks).

Een keer per jaar komen alle leden van de UASW samen tijdens de algemene vergadering.

Van de «Unie van Spoorleggers » tot de «Unie van Aannemers van Spoorwegwerken»

Begin jaren ’80 wensten de leden van de FABA een afzonderlijke groep te vormen. Die moest niet alleen specifieke problemen onderzoeken waar zij mee te kampen kregen tijdens het beoefenen van hun beroep, ze zou ook de belangen behartigen van bedrijven die zelf categorie H-werken uitvoeren (algemene spoorwegaannemers).

Enkele jaren later (op 25 juni 2003 om precies te zijn), mochten ook andere bedrijven die spoorwegwerken uitvoeren, zich aansluiten. Het ging dan om bedrijven uit categorie H1 (lassen van de sporen), H2 (aanleg van bovenleiding) en P2 (spoorwegseingeving).  Een nieuwe benaming was dan ook op zijn plaats: De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW).

Een unie, geen vzw

De UASW nam een heel soepele structuur aan. Het is dus geen vzw, maar wel een feitelijke vereniging, waardoor de kosten laag gehouden worden.

Belangrijk om te weten is trouwens dat geen enkele speciale bijdrage nodig is om lid te worden van de UASW. 
De UASW heeft haar zetel in de FABA, die tevens verantwoordelijk is voor het secretariaat.

Hooggespecialiseerde bedrijven

De UASW omvat alle FABA-leden die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van spoorwerken: ontwerp- en aanlegwerken, vernieuwing en onderhoud van spoorwegen met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de uitrusting, zoals masten, bovenleidingen, installatie van seinstelsels, enzovoort….

De ondernemingen binnen deze verschillende domeinen beschikken over uitvoerend personeel en kaderleden die hooggespecialiseerd zijn in hun branche en maken bovendien gebruik van hoogtechnologisch materiaal. De opleiding van het personeel is zeer technisch van aard. Dat vergt niet te onderschatten inspanningen van de ondernemingen. Er wordt met name uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Die vinden vaak plaats in zeer moeilijke omstandigheden (nacht- en weekendwerk) en zonder dat het treinverkeer onderbroken wordt. Dat gaat niet zelden gepaard met grote moeilijkheden op vlak van planning en logistiek.

Wat deze bedrijven onderscheidt van de rest, is dat het aantal potentiële bouwheren bijzonder klein is. Deze bedrijven hebben inderdaad een bouwheer met een zeer dominante positie. Infrabel, en in veel mindere mate, de drie gewestelijke vervoersmaatschappijen. de MIVB, de TEC en De Lijn.

Zeer nauwe contacten tussen Infrabel en de UASW-Beheerraad

De UASW-Beheerraad ontmoet nu al jaren op regelmatige basis de Algemene directie van haar belangrijke opdrachtgever Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch net. Op die manier blijft de raad op de hoogte van de geplande investeringen en kan men eventuele problemen van algemene aard onderzoeken, die zich kunnen voordoen tussen Infrabel en de aannemers van spoorwegwerken.

Deze verschillende contacten hebben geleid tot diverse gemeenschappelijke werkgroepen Infrabel/UASW, om de professionele belangen van ondernemingen aangesloten bij de UASW beter te verdedigen.

Om de boodschap over te brengen aan andere potentiële klanten en hen te overtuigen van de waarden van de sector, vinden nu ook volgens hetzelfde principe regelmatig contacten plaats met de MIVB en de TEC.

Wenst u lid te worden van de UASW?

Vul dan snel het aanmeldingsformulier in door hier te klikken.

Print
 
      Disclaimer