Driejaarlijks Congres Faba

26 april 2018 – Wat is de maatschappelijke kost van sociale dumping?

Voorzitter Christophe Maes en het BestuursComité van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) hebben het genoegen om u uit te nodigen op het 32ste driejaarlijks Congres van de Faba met als thema: “Wat is de maatschappelijke kost van sociale dumping?”

Het Congres zal plaatsvinden op donderdag 26 april 2018 vanaf 14u30 in het Koloniënpaleis, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Paleizenlaan, in 3800 Tervuren.

De tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten is onontkoombaar geworden in de bouw: al is het niet zonder een aantal uitdagingen met zich mee te brengen. Betekent dit een verlies aan knowhow voor onze ondernemingen? Vinden deze laatste trouwens voldoende gekwalificeerd personeel? Hoe ver staat het, op Belgisch vlak, en meer algemeen op Europees vlak, met de afstemming van vraag en aanbod inzake tewerkstelling in de bouw? Stelt Europa een aangepast kader voor inzake sociale dekking voor het vrij verkeer van werknemers? En wat is de situatie aangaande de administratieve lasten en rechtszekerheid voor onze ondernemingen?

De resultaten van een uitgebreid onderzoek afgenomen bij onze leden alsook de recentste statistieken ingezameld door Constructiv, zullen gepresenteerd worden op het Congres. Het academisch programma van het Congres wordt afgesloten met een Galadiner.

 

Documenten

KU Leuven HIVA – Frederic De Wispelaere & Jozef Pacolet – FABA congres.pdf

Constructiv NL.pdf

FEGC – Présentation Congrès trisannuel FEGC Résultats Enquête 2018.pdf