Federatie Ontwikkelaars - Woningbouwers

De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers heeft als doel het promoten van de activiteiten van aannemers die actief zijn in de residentiële bouwsector. Daarnaast wil de Federatie eveneens de positie van deze ondernemingen versterken door de uitwisseling van ervaringen, het ontwikkelen van kennis en diensten en het verdedigen van de belangen van deze sector.
Zij organiseert ook informatiecampagnes voor het grote publiek om het imago van de sector te versterken.

Enkel bouwondernemingen actief in de residentiële sector kunnen lid worden. De activiteiten van deze zogeheten ontwikkelaars – woningbouwers moeten een combinatie zijn van ontwikkeling, de effectieve bouw en de verkoop van wooneenheden.