Mandaten en vertegenwoordiging

De FABA is lid van/beschikt over mandaten of is aanwezig bij de volgende instanties om de belangen van haar sector en subsectoren te verdedigen:

• Paritair comité voor het Bouwbedrijf (nr. 124);

• Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO;

• Centrale Examencommissie (toegang tot beroep);

• Bijzondere Raadgevende Commissie voor de Centrale Raad van het Bedrijfsleven – Bouwbedrijf;

• Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk – Vaste Commissie Bouw;

• Algemene Raad en Vast Comité Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB);

• Technisch Comité Ruwbouw en Algemene Aanneming Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB);

• Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid – Constructiv;

• Commissie voor erkenning van aannemers;

• Commissie voor Overheidsopdrachten;

• Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf (NAVB);

• BENOR vzw;

• Europees Forum voor algemene bouwaannemers;

• European Federation of Railway Trackworks Contractors (EFRTC);

• European Construction Industry Federation (FIEC).