Korte historiek

De Federatie van Algemene Bouwaannemers werd opgericht in 1881, meer dan 140 jaar geleden. Op 16 maart 1881 besloten de afgevaardigden van de “aannemerskringen” uit Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, Verviers en Charleroi – ook toen al uit de drie regio’s van ons land – om een Nationale Federatie op te richten. De eerste beslissing van deze Federatie was om in Luik een nationaal congres te organiseren, gewijd aan de uitvoeringsvoorwaarden van overheidsopdrachten.

Deze traditie van Federale congressen over onderwerpen die onbetwistbaar van belang zijn voor het leven van de bedrijven wordt tot op heden gehandhaafd, zodat de Federatie nog steeds om de drie jaren een dergelijk congres organiseert.

Op meer dan 140 jaar tijd heeft de Federatie zich, zoals eender welke andere organisatie, natuurlijk aangepast.

Zonder een volledig historisch overzicht te geven :

 • 1881-1918

  In de eerste periode, van 1881 tot 1918, worden over het hele grondgebied van het land lokale verenigingen opgericht die lid worden van de Federatie, grosso modo één vereniging per gerechtelijk arrondissement;

 • 1918 - 1945

  De Federatie is een “kleine confederatie” met een uitgebreide dienstverlening en dito personeelsbestand. Zij ligt tevens aan de basis van de oprichting van tal van instellingen van de “confederale familie”, zoals de Groep S en haar verschillende instellingen, de Federale Verzekeringen, enz.

 • 1946 - 1981

  In 1946, na lange interne gepassioneerde debatten – zo blijkt uit de notulen van de toenmalige federale raden van bestuur – sluit de Federatie aan bij het plan om een Confederatie Bouw, die alle bouwberoepen groepeert, op te richten.

 • 1981

  In 1981, ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag, kende de Koning aan de Federatie de titel van “koninklijke maatschappij” toe.

 • 1981 - 2012

  De Federatie heroriënteert haar activiteiten naar de technische en juridische specificiteiten voor ruwbouw en de rol van de algemene aanneming.

 • 2012 - VANDAAG

  De Federatie herstructureert zich tot de cluster Ruwbouw en Algemene Aanneming binnen de Nationale Confederatie Bouw. Op deze manier kan zij het geheel van federaties, beroepsverenigingen en actieve ondernemingen in de sector van ruwbouw, sloop- en afbraakwerken, sanering en recyclage, funderings- en betontechnieken, infrastructuur-, spoorweg, industrie- en residentiële werken, algemene aannemers en onderaannemers, maar eveneens ontwikkelaar-woningbouwers en bouwpromotoren verenigen.