Federatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerkenbedrijven (Caso)

De Federatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (Caso) groepeert de bedrijven die gespecialiseerd zijn in sloop en ontmanteling.

Deze activiteit vereist immers specifieke knowhow en brengt verschillende gevaren en risicovolle activiteiten met zich mee: vorming van stof, asbest, gebruik van explosieven, werken op hoogte, instortingen, risico’s gelinkt aan de machines, enz.

Doelstelling

De Caso-Federatie verdedigt dus de belangen van de aannemers van sloop- en ontmantelingswerken. Het is ook een kruispunt van informatie over de verschillende onderwerpen die door deze aannemers worden behandeld. Daarnaast streeft de Federatie naar een verhoging van het opleidingsniveau in de sector.