BENOR vzw

Het BENOR-merk is al sinds 40 jaar een belangrijke kwaliteitsgarantie voor gebruikte bouwmaterialen. Elk bouwproject verdient immers een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product.

 

Het BENOR-merk: 40 jaar strijd voor kwaliteit
Omdat er in de bouw steeds meer aandacht naar kwaliteit gaat, vragen veel opdrachtgevers om BENOR-gecertificeerde producten. Zij geven de voorkeur aan productcertificatie boven andere technische productcontroles omdat certificatie veiliger en eenvoudiger is. Dit heeft ervoor gezorgd dat het merk meer en meer opdrachtgevers uit de openbare en de privésector aanspreekt.

De Belgische reglementering inzake bouwprojecten verplicht niemand om normen of technische voorschriften (PTV) na te leven. Ook het BENOR-merk is geen verplichting. Het is een onafhankelijk en betrouwbaar certificaat dat de garantie geeft dat bouwproducten met specifieke technische eigenschappen geschikt zijn voor welbepaalde toepassingen.

Wanneer het bestek van een bouwproject bepaalt dat alleen producten die voldoen aan de normen en de PTV met het BENOR-merk mogen worden gebruikt, gaat het om een contractuele verplichting.

 

Het BENOR-merk biedt bijgevolg talrijke voordelen
• BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitsmerk.
• Het BENOR-merk wordt beheerd en gecontroleerd door alle betrokken partijen: openbare en privé- opdrachtgevers, producenten van gecertificeerde materialen, aannemers, architecten, verzekeraars, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, collectieve onderzoekscentra, onafhankelijke controle- en certificatieorganisaties, …
• Het BENOR-merk geeft u de zekerheid dat de geleverde bouwproducten een grondige interne kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toezicht van een onafhankelijke, externe certificatieorganisatie.
• Een BENOR-product geeft de projectverantwoordelijke de vrijheid om zich volledig te concentreren op de verwerking van de geleverde producten.
• De kwaliteit van de bouwmaterialen is essentieel voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaamheid van bouwwerken. Een BENOR-materiaal geeft in dit opzicht alle gewenste waarborgen.

 

Hoe herkent u een BENOR-materiaal of -product?

Het BENOR-logo staat op het product, de productverpakking of op de documenten die bij de geleverde producten horen.

 

Hoe verloopt het BENOR-certificatieproces?

De BENOR-merkvergunning voor een bouwproduct is gebaseerd op productcertificatie:
– De fabrikant waarborgt de productnormen op basis van productcontrole in de fabriek.
– De certificatieorganisatie garandeert, als onafhankelijke partij, op basis van periodieke externe controles dat de verklaring van de fabrikant gewettigd is.
De productiecontrole van de fabrikant heeft betrekking op de gebruikte grondstoffen en materialen, op het productieproces en op het eindproduct. Ook de meet- en proefuitrustingen voor de producten worden in deze controle betrokken.
De periodieke externe controle heeft tot doel de geldigheid en betrouwbaarheid van de zelfcontrole door de fabrikant na te gaan. Hierbij worden monsters genomen voor de uitvoering van controleproeven in een extern laboratorium.
Bij het toekennen van een vergunning voor het gebruik van het BENOR-merk wordt steeds een certificaat toegevoegd. Dit document bevat alle relevante informatie over de vergunninghouder en het gecertificeerde product.

 

Overzicht van producten die in aanmerking komen voor BENOR-certificatie:

Afschermende constructies voor wegen Kunststoffen
Beton Kunststofleidingsysteem en aanverwante producten
Betonherstelling Mortels
Betonproducten Natuursteen voor gebouwen
Brandblussers en brandwerende deuren Natuursteen voor wegenis
Cement Producten in gebakken aarde
Dakproducten Staal voor gewapend beton
Gietijzer Producten in vezelcement
Glas Tankbouw
Granulaten Verticale signalisatie
Hulpstoffen Vliegas
Hydraulisch gebonden mengsels Voorspanstaal
Kalk Waterafvoer
Keramiekbuizen Wegmarkeringen
Kleine Waterzuiveringsinstallaties