Groepering van Aannemers van Industriebouw

De groepering van Aannemers van Industriebouw groepeert de ondernemingen gespecialiseerd in de uitvoering van industriewerken, t.t.z., zowel het ontwerp, de bouw, de inrichting als mogelijk het onderhoud van niet-residentiële gebouwen voor industriële, commerciële of logistieke doeleinden met inbegrip van de funderingen, de bovenbouw en de volledige uitrusting.

De groepering heeft tot doel de promotie en de verdediging van de algemene belangen van de ondernemingen, gespecialiseerd in de uitvoering van industriewerken, en dit zowel op regionaal, nationaal, Europees als internationaal vlak.

De groepering werk momenteel aan de opstelling van de algemene voorwaarden die eigen zijn aan de sector, de ontwikkeling van een kwaliteitscharter en een statistisch naslagwerk.