Missie

De actie van de Federatie steunt op meerdere fundamentele waarden en principes die bijdragen tot het algemeen maatschappelijk belang.

Het betreft:
–    verantwoord ondernemerschap als essentieel element van de markteconomie;
–    betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dialoog met de overheid en de sociaal-economische partners;
–    voorkeur voor autoregulering binnen een flexibel en bedrijfsvriendelijk rechtskader;
–    bedrijfsethiek steunend op de naleving van de wet en de aangegane overeenkomsten en op het loyaliteitsprincipe.

 

Vooral de algemene aanneming en de ruwbouw

Faba vertegenwoordigt de ondernemingen die op de Belgische markt een bouwactiviteit in de sectoren van de algemene aanneming en/of de ruwbouw uitoefenen, ongeacht hun dimensie. De Federatie streeft een maximale representativiteit in haar sector na.

 

De bouw, bron van toegevoegde waarde

De Federatie promoot het imago van de algemene aanneming en de ruwbouw en bevordert zijn maatschappelijke rol. Zoals haar leden stelt zij de klant centraal.

 

Voorrang voor het gemeenschappelijk belang

Alle standpuntbepalingen van de Federatie berusten op een consensus tussen de ondernemingen. Deze komt tot stand na raadpleging van de leden (d.w.z. de verenigingen van algemene aannemers opgericht op lokaal (provinciaal) vlak en hun aangesloten ondernemingen) en stoelt op een democratische besluitvorming. Gezien de diversiteit van haar membership, staat de consensus garant voor de pertinentie van de standpunten.

 

Belangenverdediging en actieve communicatie

Faba treedt op als woordvoerster van de algemene aanneming en de ruwbouw. Zij informeert de publieke opinie, neemt actief deel aan het overleg en verdedigt de standpunten ingenomen door de leden.

 

Snelle, efficiënte en volledige informatie

De Federatie publiceert doelgerichte en gespecialiseerde bedrijfsinformatie ten behoeve van de ondernemers en kaderleden van de bouwsector. Deze betreft alle materies die voor het beheer van hun onderneming van nut zijn.

 

Beheersbijstand op maat van de onderneming

In alle domeinen waarmee de bouwondernemer in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit te maken krijgt, verstrekt de Federatie op zijn vraag gepersonaliseerd en afdoend managementadvies. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid strikt gewaarborgd.

 

Een team van specialisten

Een multidisciplinair team van specialisten volgt de nieuwste evoluties in de bouwsector op de voet. Mede door de inbreng van de leden, verwerven zij alle nodige knowhow om de competitiviteit van de ondernemingen en de economische slagkracht van de sector te verbeteren.