Borgtocht: een heet hangijzer?

Op 29 maart 2017 vond het seminarie “Borgtocht, een heet hangijzer?” plaats bij Het Huis van de Bouw, te Zwijnaarde.

Aannemers die onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne vallen of die overheidsopdrachten uitvoeren, zijn verplicht een borg te stellen. Voor de opdrachten die vallen onder de Wet Breyne neemt de borgtocht, al naargelang de aannemer erkend is of niet, een andere vorm aan: 5% borgtocht voor de erkende aannemer en 100% voltooiingswaarborg voor de niet-erkende aannemer.

Ook bij openbare werken dient de opdrachtnemer een borg te stellen van 5%. De diverse voorwaarden bij een borgstelling, alsook de mogelijke problemen die zich stellen bij de vrijgave van de borgstelling zullen nader worden toegelicht. Niet enkel de juridische aspecten, maar ook de financiële aspecten verbonden aan de vorm van borgstelling werden tijdens het seminarie onder de loep worden genomen. Voorts, aan de hand van een praktijkervaring de toepassing van de diverse borgstellingen die vallen onder de Wet Breyne werden geïllustreerd. Na de uiteenzettingen was er een uitgebreide gelegenheid om vragen te stellen.

 

Hieronder vindt u het programma en de presentaties van deze infosessie:

18u00 Ontvangstkoffie
18u30 Inleiding door Christophe Maes (Voorzitter Faba)
18u45 Resultaten enquête “Vrijgave van de borgtocht: Hoe denken de aannemers hierover?” door Tamara Bauwens (Faba)
19u00 Juridische aspecten en knelpunten verbonden aan de borgstelling door Ann Eeckhout (Eeckhout & Ottevaere Advocatenkantoor)
19u30 Financiële aspecten en voorwaarden verbonden aan de borgstelling door Philip Steenackers en Peter Declerck (ING), Patricia De Craemer(Fideris) en Michel Van Droogenbroek (CEA Belgium)
20u30 Case: Hoe gebeurt dit in de praktijk? Door Johan De Vlieger (Bostoen)
20u45 Question time
21u00 Networking time – drink & broodjes

 

 

Document(en) :

Een kritische blik van de aannemers op de waarborg Wet Breyne – Tamara Bauwens.pdf

FABA-gastspreker Johan De Vlieger.pdf

Fideris borgstelling 5% wet breyne – Patricia De Craemer.pdf

Juridische aspecten – Ann Eeckhout.pdf

Presentatie CEA borgstelling – Michel Van Droogenbroek.pdf

Wet Breyne ING-Faba – Peter De Clerck en Philip Steenackers.pdf

Type-aannemingsovereenkomst.pdf

Wetteksten.pdf

Wetteksten 2.pdf